UREĐAJ ZA MEHANIČKO ČIŠĆENJE VODA

 

  

Uređaj za mehaničko čišćenje voda čisti vodu od onečišćenja kao što su: nafta, mazut, ulje, mast, pjena, itd., pomoću rotirajućeg crijeva.

Jednostavna konstrukcija uređaja i uporaba oplemenjenog silikona za rotirajuće crijevo osnov su ove inovacije. Adhezija je različita za različite materijale. Oplemenjeni silikon za ugljikovodike ima najveću adheziju od do sada korištenih materijala. Onečišćenja se lijepe za za stijenku crijeva. Prolazeći kroz okruglu brtvu sa crijeva se skida onečišćenje. Uz upotrebu novog kontaktnog materijala za rotirajuće crijevo postignut je visok stupanj iskorištenja do 99%.

Uređaj je testiran u Zavodu za javno zdravstvo grada Zagreba. Potrebno je naglasiti da se sa zamjenom rotirajućeg crijeva i brtve uređaj može koristiti kao novi tehnološki postupak za obiranje vrhnja sa mlijeka. Silikonsko crijevo se koristi, jer podnosi visoke temperature, a može se i sterilizirati.

Namjena ovog uređaja nije samo u uklanjanju onečišćenja koje plivaju na vodi i ne miješaju se s vodom nego i u prehrambenoj industriji pri obiranju vrhnja sa mlijeka. Uređaj može imati ručni ili elektromotorni pogon.

Ova inovacija osvojila je zlatne medalje na najvećim svjetskim izložbama inovacija u klasi Zaštita okoliša i to: Bruxselles 2000, Pittsburgh 2001, London 2001 i Moskva 2002 godine. Njen autor dobitnik je prestižne nagrade i odličja “GENIUS” za 2000 godinu.