PERISTALTIČKA CRPKA SB 200 BEZ ODRŽAVANJA

Ovo je prva peristaltička crpka kod koje su kotači/pritiskivači izvedeni i kao klizni ležaji. Više nije potrebno prilikom pucanja crijeva mijenjati valjne ležaje nego je dovoljno samo promijeniti crijevo. Peristaltička crpka SB 200 je samousisna i reverzibilna (radi u oba smjera), a može raditi kao; puhalo (aeracija), vakuum crpka, cirkulaciona ili dozirna crpka. Koristi se i za transport i doziranje sterilnih tekućina kao i želatinastih masa. Za pogon može poslužiti i električna bušilica sa regulacijom broja okretaja ili baterijska bušilica. Peristaltička crpka SB 200 bez održavanja je hrvatski proizvod u kojem su primijenjena inovativna rješenja. Crpka je osvojila zlatnu i srebrnu medalju na izložbi inovacija Inova 96 i 05, a i novčanu nagradu grada Rijeke na XX nautičkoj izložbi.

Upotreba: Za uzimanje uzoraka (i sterilnih), za filtraciju i doziranje tekućina, aeracija (ribnjaci, akvariji, procesna industrija), za prehrambenu (od sokova do sladoleda), u farmaceutskoj industriji, kućanstvu (pražnjenje septičkih jama), radionicama, garažama, vinogradarstvu (pretakanje, filtracija i doziranje vina), nautika (vađenje vode iz broda sa teško pristupačnih mjesta (čišćenje kaljužnog prostora), dolijevanje ili vađenje dizel goriva, itd.

Tehnički podaci:

 • Kapacitet max. 200 l/h (za vodu).
 • Max. broj okretaja 550 1/min.
 • Max. vakuum 640 mmHg.
 • Max. usisna visina 8 m za vodu.
 • Max. tlak 1,3 bara.
 • Gabaritne dimenzije 88x88x70 mm.
 • Masa 0,45 kg.
 • Silikonsko crijevo ima dozvolu (FDA) za korištenje u prehrambenoj i farmaceutskoj industriji (opcije za crijevo su Tigon, Viton i Neopren što ovisi o sredstvu za koje se crpka koristi).

THE PERISTALTIC PUMP SB200 MAINTENANCE-FREE

This is the first peristaltic pump with wheels/pushers designed as slide bearings. The Peristaltic pump SB 200 is a self-priming and reversible (works in both directions), and can work as; blower (aeration), vacuum pump, circulating pump or dispenser. It is also used for transporting and dispensing of sterile liquid and gelatinous mass. For the driver can serve electric hand drill machine with speed control or battery hand drill machine. Peristaltic pump SB 200 is a Croatian product with innovative solutions. The pump has won the gold and silver medal at the Exhibition of innovations INOVA 96 and 05, and also cash prize in Rijeka on the XX nautical exhibits.

Use: For the sampling (and sterile), filtration and dispensing liquide, aeration (ponds, aquariums, process industry), food (from juice to ice cream), the pharmaceutical industry, household (emptying septic tanks), workshops, garages, viticulture (decanting, filtration and dispensing of wine), sailing (completely removing water from hard reach areas), or the addition of extraction of diesel fuel, etc.

Technical characteristics:

 • Capacity max. 200 l/h (for water).
 • Max. RPM 550 1/min.
 • Max. vacuum 640 mmHg.
 • Max. Suction height 8 m (for water).
 • Max. Pressure 1,3 bar.
 • Overall dimensions 88x88x70 mm.
 • Weight 0,45 kg.
 • Silicone hose has a approval (FDA) for use in food and the pharmaceutical industry. The options for hose are; Tygon, Viton and Neophren (depend on type of media).

Autor inovacije: Srećko Brkić,dipl.inž.stroj.(EWE)
Ilica 322, 10 000 Zagreb (mob. 091/2532636). E-mail sreckobrkic@net.hr